Обов’язки учнів

Учні зобов’язані:

  • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
  • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
  • бережливо відноситись до державного, громадського, особистого майна;
  • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
  • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
  • дотримуватися правил особистої гігієни;
  • виконувати розпорядження, доручення адміністрації, класного керівника.

Коментарі не дозволені.