Концепція розвитку

Концепція розвитку навчального закладу

Головне завдання організації життєдіяльності школи – забезпечення високої якості освіти й виховання, що є запорукою майбутньої конкурентоспроможної особистості, успішної людини. Основним чинником підвищення якості освіти й виховання є організація вчителем індивідуальної навчальної діяльності школяра, спрямованої на саморозвиток, самоудосконалення.

Визначення пріоритетів життєдіяльності школи будуються на сучасних освітянських документах з урахуванням вимог часу.

Щербанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України, на принципах демократизму, гуманізму, національної спрямованості освіти.

Метою діяльності школи є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її розумових і фізичних здібностей, формування загальнолюдських моральних цінностей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та професійного самовизначення.

Процес модернізації змісту освіти, зумовлений соціальними та економічними перетвореннями, став визначальним у реформації старшої школи – переходом її на профільне навчання.

Керуючись рішеннями Міністерства освіти і науки України, погодженням з відділом освіти, враховуючи бажання учнів та батьків, попит спеціалістів даного профілю на ринку праці, Щербанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює професійну підготовку операторів комп’ютерного набору.

Підготовка операторів комп’ютерного набору здійснюється згідно чинного законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України за відповідними програмами і нормативно-методичними документами. По закінченні курсу навчання учні складають кваліфікаційні екзамени і одержують свідоцтва державного зразка.

Для проведення навчання учнів даній спеціальності школа має достатню матеріально-технічну базу: 16 комп’ютерів і викладачів, які мають досвід роботи і проводять заняття на високому науково-методичному рівні.

Шкільна бібліотека забезпечена підручниками та посібниками, потрібними для навчання користувачів ПК. Згідно навчального плану учні вивчають додаткові предмети, знання яких складають специфіку спеціалістів профілю. До їх послуг матеріальна база кабінетів історії, української мови і літератури, основ безпеки життєдіяльності.

Школа розташована у приміському селі. Випускники її навчання у вищих навчальних учбових закладах, здобуття професії і працевлаштування пов’язують із містом.

На багатьох нині діючих підприємствах малого та середнього бізнесу, на державних підприємствах і установах, в офісних конторах існує потреба в операторах комп’ютерного набору. Спеціалісти даного профілю мають перевагу при працевлаштуванні.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу та профільної підготовки планується:

-  забезпечити повну реалізацію варіативної складової навчального плану   відповідно до потреб і інтересів учнів;

- продовжувати допрофільну підготовку учнів на завершальному етапі  основної школи;

-  продовжити допрофільну підготовку учнів початкової школи;

-  поповнювати базу школи підручниками, методичними посібниками;

- проводити курсову перепідготовку учителів з метою підвищення їх кваліфікації.

Завдання сучасної школи потребують від учителя навчити учнів

планувати свою діяльність на уроці та вдома, виробити уміння здобувати знання самостійно, розвивати навички творчого мислення, бо коли учні працюють із будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, застосовують набуті знання на практиці, то виникає необхідність відійти від загальних цифрових показників успішності класу, а головним показником визнати рівень успішності кожного учня ( враховуючи його природні здібності, сподівання, реальні знання з предмета ).

Отже, перше і найголовніше завдання учителя школи: «не втратити» жодного учня, тобто забезпечити оптимальні умови для навчання дитини.

Основними напрямками діяльності педагогічного колективу слід визнати:

- спрямування роботи всіх учасників навчально-виховного процесу на організацію адресної системної роботи з кожною групою учнів;

- розвиток педагогічної майстерності ( організовувати продуктивну взаємодію з учнями, навчитися вчити дитину самостійно здобувати знання й підвищувати свій рівень, щоб забезпечувати неперервність освіти );

- удосконалення володіння мистецтвом професійного спілкування

( доброзичливо очікувати на позитивний результат роботи учня, поважати його, колег );

- планування і організація таких справ і таким чином, щоб збудити в учнів любов до знань, бажання творити самостійно, готовність допомогти собі та іншим;

- створення умов для саморозвитку і творчості учнів шляхом надання їм можливості вибору певної справи та вибору рівня участі в її підготовці, організації, виконанні;

- залучення батьків у навчально-виховний процес.

Коментарі не дозволені.