Концепція діяльності

Щербанівський НВК здійснює свою діяльність відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України, на принципах демократизму, гуманізму, національної спрямованості освіти.

Метою діяльності школи є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її розумових і фізичних здібностей, формування загальнолюдських моральних цінностей, виховання громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та професійного самовизначення.

Процес модернізації змісту освіти, зумовлений соціальними та економічними перетвореннями, став визначальним у реформації старшої школи – переходом її на профільне навчання.

Керуючись рішеннями Міністерства освіти і науки України, погодженням з відділом освіти, враховуючи бажання учнів та батьків, попит спеціалістів даного профілю на ринку праці, Щербанівська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює професійну підготовку операторів комп’ютерного набору.

Підготовка операторів комп’ютерного набору здійснюється згідно чинного законодавства, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України за відповідними програмами і нормативно-методичними документами. По закінченні курсу навчання учні складають кваліфікаційні екзамени і одержують свідоцтва державного зразка.

Для проведення навчання учнів даній спеціальності школа має достатню матеріально-технічну базу: 16 комп’ютерів і викладачів, які мають досвід роботи і проводять заняття на високому науково-методичному рівні.

Шкільна бібліотека забезпечена підручниками та посібниками, потрібними для навчання користувачів ПК. Згідно навчального плану учні вивчають додаткові предмети, знання яких складають специфіку спеціалістів профілю. До їх послуг матеріальна база кабінетів історії, української мови і літератури, основ безпеки життєдіяльності.

Школа розташована у приміському селі. Випускники її навчання у вищих навчальних учбових закладах, здобуття професії і працевлаштування пов’язують із містом.

На багатьох нині діючих підприємствах малого та середнього бізнесу, на державних підприємствах і установах, в офісних конторах існує потреба в операторах комп’ютерного набору. Спеціалісти даного профілю мають перевагу при працевлаштуванні.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу та профільної підготовки планується:

  • забезпечити повну реалізацію варіативної складової навчального плану відповідно потреб і інтересів учнів;
  • продовжувати допрофільну підготовку учнів на завершальному етапі  основної школи;
  • організувати допрофільну підготовку учнів початкової школи;
  • поповнювати базу школи підручниками, методичними посібниками;
  • проводити курсову перепідготовку викладачів та майстрів з метою підвищення їх кваліфікації;
  • надавати додаткові платні освітні послуги на договірній основі згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 38.

Коментарі не дозволені.